Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1a   ew ew j. ang. rel.               ew Wf ew ew           ew ew ew ew             Wf Inf j. ang. ew ew           rel. ew ew ew Wf        
2a   ew ew ew Wf             rel. ew ew ew j. ang.           ew ew ew Wf             rel. Wf ew ew             ew ew ew Inf j. ang.        
2b   ew Inf ew ew rel.           ew ew ew ew             ew ew Wf ew             ew Wf ew ew j. ang.           ew Wf rel. j. ang.          
3a   j. ang. ew ew Wf             ew ew ew j. ang. rel.           Inf Wf ew ew             ew ew ew ew rel.           ew ew Wf ew          
5a     Wf mat. j.pol. Inf j. ang.         Wf Wf j.pol. j. ang. hist.           Wf plast. muz. j.pol. geogr. j. ang.         biol. hist. mat. j.pol. mat.           rel. j.pol. T rel. mat. l. wych.      
Wf Wf j. ang.     Wf Inf j. ang. Wf   j. ang.
6a   Wf l. wych. j.pol. j. ang. plast.           geogr. j.pol. mat. biol. Wf hist.         T j.pol. mat. rel. Inf muz.           mat. wdżwr j. ang. j.pol. j.pol.         hist. rel. mat. Wf Wf j. ang.      
6b   hist. mat. Wf j. ang. j.pol. plast.         j. ang. mat. Wf j.pol. rel. j.pol.         wdżwr hist. j.pol. mat. muz.           l. wych. j.pol. geogr. mat. j. ang. Wf Inf       Wf T rel. biol.          
7a   mat. j. niem. j. ang. geogr. mat. biol. j.pol.       mat. j.pol. hist. Wf l. wych. rel. fiz.       chem. mat. Inf j. ang. rel. geogr. muz.       chem. j.pol. j.pol. Wf biol. fiz.         j. ang. j. niem. hist. plast. j.pol. Wf Wf    
j. ang. j. niem. j. ang. Inf j. niem. j. ang.
8a   j. niem. hist. Wos mat. j.pol. Wf geogr.       j.pol. j. ang. biol. hist. j.pol. fiz. rel.       mat. chem. Wos j. niem. j. ang. l. wych.         mat. chem. Wf j.pol. fiz. Inf         Wf Wf j. ang. mat. rel. j.pol. edb    
św