Ogólny plan lekcji od 7.09.2020

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1a   Wf Inf ew ew             ew ew ew ew ew           Wf ew j. ang. rel.             ew ew ew Wf             ew ew ew j. ang. rel.        
1b   ew ew ew rel. j. ang.           Inf ew ew ew             ew Wf ew j. ang. ew           ew ew Wf ew             ew Wf ew rel.          
2a   ew ew ew ew               ew Inf ew j. ang.           ew Wf rel. ew ew             ew ew Wf j. ang.           Wf ew rel. ew ew        
3a   ew ew ew ew ew           Inf j. ang. ew rel.             ew ew ew ew Wf           ew Wf rel. j. ang.             ew Wf ew ew          
3b   Inf ew Wf ew ew           ew Wf rel. j. ang.             ew ew ew ew ew           j. ang. ew ew rel.             ew ew Wf ew          
4a     muz. j.pol. hist. Wf p         rel. mat. j.pol. wdżwr plast.           mat. T j.pol. Wf j. ang. l. wych.         Wf rel. mat. j. ang. j.pol. j. ang.         Inf Wf mat. p j.pol.        
6a   mat. l. wych. muz. j.pol. hist. Wf         Wf rel. j.pol. mat. j. ang.           T Wf mat. j.pol. j. ang.           rel. Wf j. ang. j.pol. geogr. mat.         hist. wdżwr Inf biol. j.pol. plast.      
6b   j.pol. l. wych. mat. j. ang. geogr.             Wf mat. j.pol. biol. rel.         j. ang. rel. hist. wdżwr j.pol.           Wf T hist. mat. j.pol. j. ang. muz.     plast. mat. Wf j.pol. Inf Wf        
7a chem. plast. Wf Wf j. ang. mat. j.pol.         geogr. hist. rel. j. ang. j.pol. biol. fiz.     Wf Inf Wf j.pol. biol. mat. j. ang.         mat. j.pol. l. wych. rel. j. niem.           muz. fiz. hist. mat. j. niem. j.pol. geogr. chem.  
7b plast. chem. biol. j.pol. j. niem. j. ang. mat.           j.pol. hist. rel. fiz. geogr. Wf       j.pol. mat. geogr. j. niem. l. wych. j. ang.           mat. j.pol. hist. j. ang. Wf biol. muz.       mat. fiz. j.pol. Inf Wf Wf rel. chem.
8a Wf Wf chem. chem. mat. j.pol. hist.         mat. j.pol. l. wych. edb hist. fiz. rel.       Wf j. ang. Wf j. niem. j.pol. Wos         geogr. Wos rel. biol. mat. j.pol.       j. niem. j. ang. Inf j. ang. fiz. mat. j.pol.      
Inf j. ang. j. ang. j. niem. j. ang. j. niem.
św