Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1a   ew ew ew ew rel.           ew ew ew Inf             j. ang. ew ew Wf             ew Wf ew ew             ew Wf ew rel. j. ang.        
1b   Inf j. ang. ew Wf             ew ew ew ew             ew ew ew ew rel.           ew ew ew Wf             ew Wf ew j. ang. rel.        
2a   ew ew j. ang. rel.             ew ew Wf ew ew           ew Inf ew rel.             ew Wf ew ew             ew ew ew Wf j. ang.        
3a   ew Inf ew ew ew           ew ew Wf rel.             ew ew ew ew             j. ang. ew rel. ew Wf           ew ew Wf j. ang.          
3b   ew ew ew Wf ew           ew ew rel. ew Wf           ew ew Inf j. ang.             ew ew j. ang. rel.             ew ew Wf ew          
4a     muz. j.pol. mat. j. ang. p           rel. j.pol. Wf Wf           mat. T j.pol. Wf plast.           rel. hist. mat. j.pol. j. ang. Wf         Inf j.pol. l. wych. p mat. j. ang.      
6a   Wf mat. muz. geogr. l. wych. j.pol.         mat. j.pol. Wf rel. j. ang.           T j.pol. Wf mat. j. ang. plast.         hist. j.pol. Wf rel. j. ang.           biol. mat. Inf hist. j.pol.        
6b   biol. j. ang. geogr. j.pol. l. wych.             Wf j.pol. j. ang. mat. rel.           hist. mat. rel. j.pol. Wf         Wf T hist. mat. j.pol. j. ang. muz.       plast. Wf mat. Inf j.pol.        
7a chem. plast. Wf Wf j. ang. j.pol. wdżwr       muz. j.pol. mat. rel. biol. hist. geogr. fiz.       Wf Wf j.pol. biol. mat. j. niem.         j.pol. rel. j. ang. l. wych. geogr. mat. j. niem.         fiz. hist. mat. Inf j.pol. j. ang. chem.  
7b plast. chem. biol. mat. hist. geogr. j.pol.         Wf j.pol. j. ang. mat. fiz. l. wych. rel.       wdżwr mat. hist. j.pol. j. niem. rel.           mat. j.pol. j. ang. Wf j. niem. biol. muz.       Inf fiz. j.pol. geogr. j. ang. Wf Wf chem.
8a Wf Wf chem. chem. j.pol. hist. mat. Wos       j.pol. edb mat. Wos rel. fiz. wdżwr     Wf Inf j. ang. Wf geogr. j.pol.           mat. l. wych. rel. hist. j.pol. biol.       j. niem. j. ang. j. niem. j. ang. fiz. j.pol. mat.      
  j. ang. Wf Inf Wf Wf j. ang. Wf j. niem. j. ang. j. niem.
św